Panorama

Monday, 4 August 2014

Liz a Gareth

Llongyfarchiadau mawr i Liz a Gareth a briododd Ddydd Iau diwethaf yng Ngwesty'r Deganwy Quay, y briodas gyntaf o dair y penwythnos diwethaf, ac fe gadwodd y tywydd yn sych!

Dyma ragflas yn ol yr arfer o luniau'r dydd - bydd mwy i ddilyn ar y brif wefan maes o law.


© Geraint Thomas, Panorama 2014 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment