Panorama

Monday, 29 April 2013

Cheri & Aaron

Llongyfarchiadau mawr i Cheri ac Aaron a briododd ddydd Gwener yn Eglwys Santes Fair a Sant Nicolas, Beaumaris.  Y Bulkeley ym Meaumaris oedd lleoliad y wledd, hefyd.  Rhaid oedd osgoi cawodydd cenllysg wrth dynnu lluniau, ond roedd y wobr yn werth chweil - awyr wych a golau ffantastig - a braf gweld pier Beaumaris ar agor ar ei newydd wedd.  'Joiwch y lluniau cyn hedfan adref i'ch cartref yn Brisbane, Awstralia, bydd mwy ar y brif wefan maes o law.
© Geraint Thomas, Panorama 2013 Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved