Panorama

Tuesday, 26 March 2013

Ceri a Nick

Llongyfarchiadau mawr i Ceri a Nick a briododd Ddydd Sadwrn yn eglwys Llanddrygan ger Trefor, Ynys Mon.  Roedd y wledd mewn pabell yng nghartref Ceri yn Engedi.

Pob hwyl i'r ddau yn Efrog Newydd ar eu mis mel.  Mwynhewch y detholiad byr yma o lunia' bydd mwy i ddilyn ar y brif wefan.


©  Geraint Thomas, Panorama - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved