Panorama

Saturday, 26 April 2014

Llinos & Sion

Llongyfarchiadau mawr i llinos a Sion a briododd Ddydd Sadwrn diwethaf yng nghapel Bethania, Eglwysbach, ac yn dilyn ymweliad byr i Erddi Bodnant, Plas Maenan oedd lleoliad y wledd.

Pob lwc i'r ddau i'r dyfodol - a hwyl efo plannu'r tatws wythnos yma!
© Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
Tuesday, 22 April 2014

Sioned & Shaun

Llongyfarchiadau mawr i Sioned a Shaun a briododd Ddydd Iau diwethaf yng nghapel Rhos y Gad, Llanfairpwll, gan ddilyn yng ngwesty Treysgawen ger Llangefni.

Yn ol yr arfer - detholiad byr o luniau sydd yma - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law yma .

Mwynhewch!

© Geraint Thomas, Panorama 2014 Cedwir Pob Hawl - All rights Reserved