Panorama

Saturday, 26 April 2014

Llinos & Sion

Llongyfarchiadau mawr i llinos a Sion a briododd Ddydd Sadwrn diwethaf yng nghapel Bethania, Eglwysbach, ac yn dilyn ymweliad byr i Erddi Bodnant, Plas Maenan oedd lleoliad y wledd.

Pob lwc i'r ddau i'r dyfodol - a hwyl efo plannu'r tatws wythnos yma!
© Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment