Panorama

Monday, 7 April 2014

Olwen & Arthur

Llongyfarchiadau mawr i Olwen ac Arthur a briododd ddydd Sadwrn yn yr 'Outbuildings', Bodowyr, Llangaffo.  Priodas fechan, anffurfiol, ac er gwaetha'r glaw roedd yr hen 'sgubor yn llawn hwyl.  Dyma 'chydig o luniau i aros pryd.© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment