Panorama

Saturday, 31 August 2013

Bethan a Rich

Llongyfarchiadau mawr i bethan a Rich a briododd yn ddiweddar yn y glaw yn Nant Gwrtheyrn.  Er gwaetha'r tywydd, cafwyd cyfle i dynnu lluniau yn nrama'r hwyrnos.  Joiwch ddetholiad byr o'r llunia'.

-AMEN!!

© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved