Panorama

Tuesday, 27 August 2013

Awen & Dylan

Llongyfarchiadau mawr i Awen a Dylan a briododd yn ddiweddar yn eglwys Santes Fair, Llanfairpwll, gan ddilyn dafliad carreg i ffwrdd yng ngwesty Carreg Bran (sydd yn ol yn Carreg Bran - gyda llaw!).

Dyma ddetholiad byr o'r llunia' anffurfiol - bydd y set gyflawn i'w gweld ar www.panorama-cymru.com maes o law.
© Geraint Thomas 2013 - Cedwir pob Hawl - All Rights ReservedNo comments:

Post a Comment