Panorama

Wednesday, 21 August 2013

Ceindeg & Aiden

Llongyfarchiadau mawr i Ceindeg ac Aiden a briododd yn ddiweddar yn eglwys Life Point, Uplands, Abertawe gan ddilyn yng Ngwesty'r Brenin Arthur ar benrhyn Gwyr.  Dyma ddetholiad byr o'r luniau - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law ar y brif wefan www.panorama-cymru.com

Congratulations to Ceindeg and Aiden on their recent wedding at the Lifepoint Church, Uplands, Swansea followed by reception at the King Arthur Hotel on the Gower peninsula.  Here's a short selection of images, the full set will be available in due time un the main website - www.panorama-cymru.com


© Geraint Thomas, Panorama 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment