Panorama

Wednesday, 14 August 2013

Llio & Osian

Llongyfarchiadau mawr i Llio ac Osian a briododd yn ddiweddar yn eglwys Llanddinorwig, Deiniolen gan ddilyn yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon.  Pob lwc i'r ddau.

Dyma gasgliad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan www.panorama-cymru.com maes o law.
© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment