Panorama

Monday, 6 April 2015

Tina & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Tina ac Aled a briododd ddydd Sadwrn yng Nghapel Berea Newydd, Bangor, gan ddilyn yng ngwesty Seiont Manor, Llanrug. Bedyddwyd mab Tina ac Aled, Cian hefyd ar ddiwedd y gwasanaeth.  Dyma gasgliad bach o luniau i aros pryd.

Congratulations to Tina and Aled who got married on Saturday in Berea Newydd chapel in Bangor, following on in the Seiont Manor in Llanrug.  Tina and Aled's son Cian was also christened at the end of the marriage service.  Here's a quick collection of images from the day - the full set will follow soon.  Enjoy.