Panorama

Tuesday, 30 September 2014

Erin & Dylan

Llongyfarchiadau mawr i Erin a Dylan a briododd yn eglwys Llangefni ddydd Sadwrn, gan ddilyn yng Ngwesty Bae Trearddur - ac eto cafwyd diwrnod braf ac amser da,  Fel arfer dyma gasglad bychan o luniau i aros pryd - mwynhewch!
© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved