Panorama

Thursday, 10 February 2011

Mwynder Mawndir y Migneint

Dydd Mawrth, daeth hindda wedi'r storm, a chyfle i dreulio diwrnod yn y mynyddoedd yn chwilio am lynnoedd anghofedig.  Y tro yma ardal Pont yr Afon Gam, Cwm Cynfal, Cwm Teigl a Chwm Prysor ar y Migneint, gan ymeld ac 8 llyn yn ystod y dydd (gan gychwyn yn Hafod y Llyn ger Maentwrog).

Roedd yr awyr braidd yn rhy las i mi, ond mai'n braf cael amrywiaeth o dirluniau weithioau.  Dyma rai o'r lluniau.
Hafod y Llyn, Maentwrog

 
Coed wrth Hafod y Llyn, Maentwrog

Llyn Dubach y Bont, Pont yr Afon Gam

Llyn Morwynion - fy hoff lun i o'r dydd!

Llyn Morwynion

Llyn y Drum

Llyn y Drum

Ffrwd yn arwain oLynnau'r Gamallt

Llyn Bryn Du, Y Clochdy yn y cefndir

Llyn y Frithgraig yn edrych i'r gogledd am yr Wyddfa, Glyderau, Carneddau a Phen Llithrig y Wrach


Hiraethlyn

Ffrwd yn arwain i Hiraethlyn

Hiraethlyn

No comments:

Post a Comment