Panorama

Sunday, 27 February 2011

Llond Lle o Blant

Hanner tymor yr ysgolion, a'r dre yn deffro wedi deufis a drwmgwsg.  Y stiwdio'n llawn o deuluoedd a plant yn cael tynnu eu lluniau.  Dyma  rai. Diolach i bawb am fod yn blant da (a rhai o'r rhieni hefyd).

Half term, and Caernarfon wakes up after a couple of months of slumber, and the studio's full with families, kids and babies, here's a few. 


All Rights Reserved  Cedwir Pob Hawl - Geraint Thomas 2011

No comments:

Post a Comment