Panorama

Monday, 7 March 2011

Priodas Donna a Celfyn

Llongyfarchiadau mawr i Donna  Celfyn a briododd yn Eglwys Llanllyfni ddydd Sadwrn 5-2-11.  Er fod y tywydd ychydig yn oerach na gweddill yr wythnos, mi gadwodd y glaw draw.  Diolch i'r ddau am fod mor barod i ddynu llunau drwy'r dydd yn hollol ddi-drafferth, a phob hwyl ar y mis mel yn y Maldives.

Dyma ychydig o luniau i aros pryd, lluniau anffurfiol sydd yn dweud ychydig o hanes hwyl y diwrnod.


  Hawlfraint Geraint Thomas 2011 Cedwir pob hawl

No comments:

Post a Comment