Panorama

Monday, 28 March 2011

Priodas Mari ac Emrys, Capel Bach Cwm Cynllwyd a Plas Isaf, Corwen Dydd Gwener 25 Mawrth 2011

Llongyfarchiadau mawr i Mari ac Emrys ar eu priodas Ddydd Gwener,  pleser ac anrhydedd oedd cael cofnodi'r diwrnod trwy'r lens.  Pob hwyl i chi'ch dau i'r dyfodol.

Dyma Ddetholiad bycham o lunia' mwy anffurfiol y dydd, lluniau i adlewyrchu hwyl y dydd, a'r awyrgylch braf a gafwyd trwy'r dydd.Lluniau Geraint Thomas, Panorama, Caernarfon

Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved 2011

1 comment:

  1. o nin meddwl mai 25 o Fawrth oedd hi!! Llunie gwych!Edrych mlaen i weld y gweddill

    ReplyDelete