Panorama

Wednesday, 30 March 2011

Mathew Rhys - National Trust - 29-3-2011

Dydd Mawrth cafwyd y pleser o dynnu lluniau i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol o lansio ymgyrch Eryri.  Roedd y diwrnod yn ran o prosiect ehangach yn Llyndy Isaf, Nant Gwynant yr ydw i wedi bod yn gweithio arno ers misoedd yn y paratoadau at lawnsio'r ymgych, ac roedd cydweithio gyda Mathew Rhys yn bleser.  Ar ben bob dim, cafwyd picnic ar lan y llyn.

On Tuesday I had the pleasure of working on the launch of the Snowdonia Appeal for the National Trust.  The launch was part of a wider project that i've been shooting at Llyndy Isaf, Nant Gwynant for a few months, in preperation for the appeal which hopes to raise £1M to safeguard the valley and lake for future generations.

http://www.nationaltrust.org.uk/Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl
Copyright Geraint Thomas, Panorama 2011 All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment