Panorama

Thursday, 7 April 2011

Tirluniau Diweddar - Recent Landscapes

Dyma flog cyflym i son am ffrwyth y cyfleon prin pryd y cafwyd amser i dynnu ambell i siot tirlun.  Mae rhain yn bennaf ar gyfer dau lyfr fydd allan yn y dyfodol, y cyntaf fydd allan yn fuan yn canolbwyntio ar lynnoedd Eryri.

A quick blog to catch up with those rare moments in which i've been able to capture some landscapes, mainly for the Snowdonia Lakes book, which will be out soon.

Cwm Pennant

Ffynnon Llugwy


Llyn Glangors


Llyn Peris


Llynnoedd Mymbyr


Melynllyn


Moel SiabodCwm PrysorCwm Prysor


Cwm Pennant


Dinas Dinlle


Llyn Cors y Barcud

Hawlfraint Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl
Copyright Geraint Thomas 2011 All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment