Panorama

Monday, 11 April 2011

Nia & Stephen 9 - 4 - 2011

Llongyfarchiadau i Nia a Stephen a briododd Dydd Sadwrn 9 yn Eglwys Llanbeblig ac yna bwyty Gors Bach yn Llanddeiniolen.  Dyma ddetholiad byr o'r lluniau anffurfiol i gyfleu hwyl ac  aeyrgylch y diwrnod.

Congrats to Nia and Stephen who got married on Saturday in Llanbeblig Church, and then Gorsbach restaurant in Llanddeiniolen.  Here's a short selection of informal images to convey the atmosphere of the day.
No comments:

Post a Comment