Panorama

Tuesday, 26 April 2011

Priodas Emma a Trevor

Llongyfarchiadau mawr i Emma a Trevor a briododd yn Eglwys Llangefni, ac yna gwledd ym Mron Eifion, Cricieth.  Pob lwc i'r ddau ar eu mis mel ac i'r dyfodol.

Dyma ddetholiad bychan o luniau mwy anffurfiol y dydd, gan gyfleu peth o stori'r dydd a'r hwyl.


 No comments:

Post a Comment