Panorama

Tuesday, 3 May 2011

Priodas Sioned a Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Sioned a Rhys Fidler ar eu priodas Ddydd Sadwrn 30ain o Fai 2011 yng Nghapel Bethania, Y Felinheli, ac wedyn drws nesa yn y Neuadd Goffa.  Diolch i'r tywydd am bara mor dda ar gyfer holl briodasau Mis Ebrill (gobeithio ay bydd Mis Mai 'run fath!).

Dyma ddetholiad bychan o'r lluniau mwy anffurfiol eto yn portreadu hwyl y diwrnod.  Diolch i Dylan, brawd Sioned am drefnu'r drafnidiaeth i'r ddau o'r capel (dwy ferfa!), ac roedd stopio'r traffig ar y stryd fawr yn hwyl (ond nid i deithwyr Arriva!).Hawlfraint pob llun Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl
All images are protected by copyright by Geraint Thomas, Panorama 2011 All Rights Reserved

1 comment: