Panorama

Monday, 9 May 2011

Branwen a Dylan - Eglwys Brynsiencyn a Treysgawen 7-5-22011

Llongyfarchiadau mawr i Branwen a Dylan ar eu priodas Ddydd Sadwrn ar Ynys Mon.  Llwyddwyd (bron!) i osgoi'r rhan fwyaf o'r glaw tarannau, a chafwyd digon o hwyl drwy'r dydd. Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Mecsico.

Dyma ddetholiad bychan o'r llunia' mwy anffurfiol o'r diwrnod, i gyfleu peth o awyrgylch y dydd.Siot arbennig i Branwen - bechod am y glaw!!- pawb yn edrych yn mean (neu blin!)Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl
Copyright Geraint Thomas, Panorama 2011 All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment