Panorama

Sunday, 29 May 2011

Priodas Gwen a Marcus - Capel Cysegr, Bethel a Nant Gwrtheyrn 28-5-2011

Llongyfarchiadau mawr i Gwen a Marcus ar eu priodas ddoe, a diolch i'r duwiau glaw am gadw'r tywydd yn sych trwy'r dydd! Dyma ddetholiad byr o rai o'r lluniau anffurfiol o'r diwrnod i gofnodi rhai o'r eiliadau a oedd mor bwysig ar ddiwrnod fel hwn. Pob lwc i'r ddau i'r dyfodol yn eu bywyd priodasol.

Huge congrats to Gwen and Marcus on their wedding yesterday, and many thanks to the rain gods for not gate-crashing the big day!  Here's a few of the informal shots capturing fleeting moments on the day.  All the best to Marcus and Gwen in their life as a married couple.
 © Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl
© Copyright Geraint Thomas, Panorama 2011All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment