Panorama

Monday, 6 June 2011

Karen & Sam - Eglwys Llansantffraid yng Nghonwy a Caer Rhun Hall 4 - 6 - 2011

Llongyfarchiadau mawr i Karen a Sam ar eu priodas ddoe yn Eglwys hanesyddol Glan Conwy, ac roedd plasdy Caer Rhun yn edrych ar ei orau yn yr haul.  Diolch i'r ddau am eu parodrwydd drwy'r dydd i dynnu lluniau, a pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Cuba.  Dyma ddetholiad bychan o'r eiliadau a aeth i wneud diwrnod mor arbennig - bydd lluniau mwy ffurfiol i'w gweld ar y brif wefan yn ddiweddarach. Mwynhewch.

Huge congrats to Karen and Sam on their wedding yesterday in the historic church at Glan Conwy, and the fantastic setting of Caer Rhun Hall (first time for me). Many thanks to the couple for being such good sports during the day, and all the best for their honeymoon in Cuba.  Here's a brief selection of some of the moments that made up such a special day - more informal images will be available on the main website in due course. Enjoy.

© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl
© Geraint Thomas 2011 All Rights Reserved

1 comment:

  1. Da iawn Ger.... set arbennig yma! Balch iawn i weld ti cadw y blog mynd... Gweld ti fuan. Steve

    ReplyDelete