Panorama

Monday, 25 July 2011

Priodas Llinos a Mark, Celtic Royal Caernarfon 22-7-2011

Llongyfarchiadau mawr i Llinos a Mark a brododd Ddydd Gwener yn y Celt yng Nghaernarfon Ddydd Gwener - ac o'r diwedd cafyd tywydd braf TRWY'r dydd!  Braf oedd gweld pawb yn mwynhau - ar roedd gweld gallu'r briodferch i yfed poteli WKD ar ei thalcen yn anhygoel! :)

Dyma rai o'r lluniau anffurfiol, a bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan cyn bo hir.


Congrats to Llinos and Mark on their wedding on Friday in Caernarfon and at last the weather held.  Everybody had a good time, and the bride's ability to deck bottles of WKD was a sight to behold!

Here are some informal shots, the full set will become available on the main website in due course.


© GERAINT THOMAS 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment