Panorama

Tuesday, 11 June 2013

Sarah & Dave

Llongyfarchiadau mawr i Sarah a Dave a briododd yn ddiweddar yn eglwys Sant Padarn, Llanberis ble y bedyddwyd Owen bach hefyd - gan ddilyn ym Mron Eifion, Cricieth.  Daeth y tywydd braf yn ol ar gyfer y briodas hon, diolch byth!  Dyma ragflas o'r llunia', fel arfer.© Geraint Thomas 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment