Panorama

Monday, 17 June 2013

Magwen & Stephen

Llongyfarchiadau mawr i Mags a Stephen a briododd Ddydd Gwener yng Ngerddi Bodnant ger Conwy.  Wedi osgoi'r rhan fwyaf o'r glaw yn y gerddi aeth pawb ymlaen i'r Llofft Wair yn y ganolfan fwyd am y wledd.  Pob lwc i'r ddau ar eu mis mel hir yn 'Lola' y camper van. Joiwch ddetholiad o'r llunia'.

© Geraint Thomas 2013 Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment