Panorama

Monday, 11 November 2013

Nia a Iolo

Llongyfarchiadau mawr i Nia a Iolo a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Llidiardau, Y Bala (prin ddau gae o'n ty ni!), gan ddilyn yng ngwesty Llyn Efyrnwy, Llanwddyn - yn y glaw!

Dyma ddetholiad bychan o'r llunia' - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law trwy glicio yma .


© Geraint Thomas, Panorama 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment