Panorama

Monday, 8 October 2012

Gwennan & Ywain

Llongyfarchiadau mawr i Mr a Mrs Gwynedd ar eu priodas yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  A WAW am dywydd!  Diwrnod hollol anhygoel i dynnu lluniau mewn lleoliad gwbwl anhygoel!

Dyma damaid byr i aros pryd - mwynhewch!
© Geraint Thomas 2012 - Cedwir pob hawl - All rights reserved


No comments:

Post a Comment