Panorama

Tuesday, 5 May 2015

Catrin & Huw

Llongyfarchiadau mawr i Catrin a Huw a briododd ddydd Sadwrn yn y glaw ym Mron Eifion, Cricieth.  Dyma ragflas o luniau'r diwrnod - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law ar y brif wefan. Joiwch!

© Geraint Thomas, Panorama - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment