Panorama

Monday, 18 May 2015

Manon & Cefyn

Llongyfarchiadau mawr i Manon a Cefyn a briododd ddydd Sadwrn yn Eglwys Llanberis, gan ddilyn yng ngwesty Bron Eifion, Cricieth.  Dyma gasgliad bach o lunia i aros pryd.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment