Panorama

Wednesday, 27 May 2015

Colette & Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Colette a Rhys a briododd Ddydd Gwener yn eglwys Llanddinorwig, Deiniolen - cadarnle bandiau pres y byd! Ac wrth gwrs, mai bob tro'n bleser gwrando ar berfformiadau y cerddorion yn ystod gwasanaethau priodas yn y pentre - talent ryfeddol.

Yn dilyn ymweliad byr a Phenllyn, Brynrefail lawog a phont y Borth (eto lawog!) cafwyd y brecwast priodas yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon.

Dyma gasgliad byr o luniau.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir pob hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment