Panorama

Monday, 2 June 2014

Becky & John

Llongyfarchiadau mawr i Becky a John ar eu priodas ddiweddar yn eglwys Sant Deiniol ym Mhenarlag, gan ddilyn ym Mhlas Rhianfa, Porthaethwy. Dyma flas o'r diwrnod.

huge congratulations to Becky and John who got married recently at St Deiniol's church, Hawarden, followed by reception at Chateau Plas Rhianfa on the Isle of Anglesey.  Here's a taster of the day.

© Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment