Panorama

Monday, 26 May 2014

Iona & Rich

Llongyfarchiadau mawr i Iona a Rich a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Uchaf, Chwilog.  Diolch i'r nef, cawsom gyfle i ymweld a Chricieth cyn symyd ymlaen i Nant Gwrtheyrn lawog!

Fel arfer casgliad bychan o luniau sydd yma i roi syniad o hwyl y diwrnod - bydd y set gyflawn i'w gweld yma maes o law.

Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment