Panorama

Monday, 5 May 2014

Elin & Meurig

Llongyfarchiadau mawr i Elin a Meurig a briododd Ddydd Sadwrn Diwethaf yng nghapel Waunfawr, gan ddilyn yn Nant Gwrtheyrn. Dyma ragflas fel arfer o'r lluniau cyn i'r set gyflawn ymddangos ar y brif wefan maes o law.

© Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment