Panorama

Tuesday, 20 May 2014

Alison & Scott

Llongyfarchiadau mawr i Alison a Scott ar eu priodas ddydd Sadwrn yn Eglwys Glan Ogwen, Bethesda, gan ddilyn yn Nhreysgawen.  Dyma gipolwg ar y diwrnod.

Congratulations to Alison and Scott who got married on Saturday at Glan Ogwen Church, Bethesda aith the reception at Treysgawen.  Here's a quick preview of the day's story in pictures.

© Geraint Thomas 2014 - Cedwir pob hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment