Panorama

Sunday, 11 May 2014

Haf & Eilian

Llongyfarchiadau mawr i Haf ac Eilian a brododd ddoe yn Ystafell y Drychau, Portmeirion gyda chymorth mawr gan Lewis a Lia, y plant.  Er gwaetha'r glaw roedd digon o gilfachau ym Mhortmeirion i 'fochel, ac i dynnu lluniau.  Dyma flas o'r diwrnod.Hawlfraint Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment