Panorama

Monday, 22 August 2011

Priodas Einir a Gareth 20-8-2011

Llongyfarchiadau i Einir a Gareth ar eu priodas yn Eglwys Llanddeiniolen Ddydd Sadwrn.

Dyma ddetholiad byr o'r lluniau anffurfiol. Bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law ar y brif wefan.


Congratulations to Einir and Gareth on their wedding on Saturday in Llanddeiniolen Church.

Here's a selection of the infomal shots, the full set will be available in due course on the main website.© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment