Panorama

Friday, 15 June 2012

Caryl & Sion

Llongyfarchiadau mawr i Caryl a Sion a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Glanrhyd, Dinas mewn Monswn!  Erbyn i ni gyrraed Cricieth, mi arafodd y tywydd ddigoni dynnu rhywfaint o luniau.

Dyma ddetholiad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

© Geraint Thomas 2012 - Cedwir Pob Hawl


No comments:

Post a Comment