Panorama

Monday, 11 June 2012

Siwan & Iolo

Llongyfarchiadau mawr i Siwan a Iolo a briododd ym Mhortmeirion Ddydd Sul diwethaf yng nghanol y glaw mawr cynta!  Diolch fod ya ddigon o guddfanau yn y pentre i 'fochel a bachu ambell i lun.

Fel arfer, bydd y set gyflawn o luniau i'w gweld ar y brif wefan maes o law.
© Geraint Thomas, Panorama 2012 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment