Panorama

Thursday, 20 January 2011

Y Rhiniogydd 4

Dydd Mawrth, daeth cyfle unwaith eto i gario 'mlaen a'r gwaith o dynnu lluniau'r Rhiniogydd.  Cwm Bychan oedd y man cychwyn, unwaith eto, gan ddilyn llwybr i fyny i gyfeiriad Bwlch Gwilym i'r Gogledd Ddwyrain, gan ddilyn wal ar y grib i Twrglas, gan aros wrth llyn Twrglas i dynnu llun.  Drws nesa' i Llyn Twrglas mae Llyn Pryfed, ac roedd y niwl mynydd yn bygwth mygu'r tirlun, gan foddi pob gobaith o gael casglad go-lew o lunia'.

Roedd y llyn nesa' - Llyn Morwynion yn fwy o daith, ac roedd teithio ar draws gwlad heb lwybr call ar draws tirlun carregog a chlogwynog dros ben yn anodd, gyda hafnau dwfn a chlogwyni serth yn gwneud cerdded yn anodd, ond wedi ffeindio'r wal fynydd a oedd (yn ol y map) yn mynd i'm arwain tuag at y Llyn, daeth y dwr i'r golwg yn y diwedd, a chyn gosod y camera, rhaid oedd cael tamaid i'w fwyta.

Llyn Du oedd nesa', dyma'r ail lyn o'r un enw ar y Rhiniogydd, a tydi'r llall ond dwy neu dair milltir o hwn.  Mae'r Llyn Du yma'n eitha' agos at gopa'r Rhiniog Fawr, mewn cwm crog rhewlifol. Dyma lyn ucha'r daith am heddiw, ac roedd taith serth, ond i lawr, nesa' i Gloywlyn.  Roedd haul hwyr y nos bellach yn boddi'r tirlun, ac roedd mwynder y tir yn amlwg yma wrth i greigiau geirwon a grug doddi'n gors a brwyn.  Tirlun gwell i'r pennau gliniau!

Lawr i Gloywlyn yng ngolau ola'r dydd yn ol i Gwmbychan, gan aros i dynnu llun dwy goeden yng ngwreichion gola ola'r dydd.

Tuesday - chance to carry on with the landscape photography work in the Rhiniogydd.  Again, Cwm Bychan was base, and the path North-Eastwards up the col towards Bwlch Gwilym was the main climb initially towards Llyn Twrglas and Llyn Pryfed.  Although the mountain fog threatened to ruin another day's shooting, the patchy nature of the wind-blown clouds occasionally enveloping the crags created the variety of conditions ideal for lanscape photography.

Then followed a wild trek along a rough, rocky pathless heather wilderness Southwards, navigating with contour lines towards Llyn Morwynion.  After navigating a few deep crevaces, and finally locating the ancient mountain wall that would lead me to the lake, I made it!  Before setting the camera up for another couple of shots - lunch.

It was Llyn Du next, with a decent path taking me towards the summit of Rhiniog Fawr.  It's namesake is only around 3 miles away to the north.  The highest point on the journey today,  the cold wind and fleeting clouds creating a great atmosphere.  Fom then on - downhill at last.  Gloywlyn is arond 200m down a cliff from Llyn Du, and the rough terrain gives way to a gentler boggier landscape, which is greatly welcomed by sore knee joints.  The yellowed January grass is a welcomed sight, and the warm late afternoon sun flatters all the nooks and crannies of the landscape.  The trek downhill towards Cwm Bychan takes me near, but not directly down the famous Roman Steps (which are not actually Roman - but medeival), and to the car park.  Stopping along the way to capture a silhouette of a couple of trees by the lake - home James.

Yn yr hafn daeth y wlad i gyd i'r golwg - Llyn Twrglas

Llyn Pryfed

Mae'r dwr yn galw - Llyn Morwynion
Treigl araf amser - Llyn Morwynion


Llyn Du (Rhiniog Fawr)

Llyn Du (Rhiniog Fawr)

Gloywlyn

Gola cynnes Ionawr - Gloywlyn
Gwreichion ola'r dydd - Cwmbychan


2 comments:

 1. My name is Sarah Warwick and I am the Deputy Editor of H2Open swimming magazine in the UK. We are doing a piece on LLYN MORWYNION for our July issue and I was wondering if you might let me use one of your pictures? We would, of course,
  > credit you, and could send a link to the published magazine.
  >
  > I do hope you can help me with this. I look forward to hearing from you.
  >
  > Kind regards,

  ReplyDelete
 2. My email is sarah.warwick@h2openmagazine.com

  ReplyDelete