Panorama

Friday, 7 January 2011

Priodas Ffion ac Alwyn 30-12-10 Ffion and Alwyn's Wedding

I 'sgubo twrci'r 'Dolig o'r ffordd braf oedd cael y fraint o dynnu lluniau priodas Ffion ac Alwyn ym Mron Eifion, Cricieth.  Mae tynnu lluniau cwpwl mor hwyliog a di-drafferth a'r ddau yma bob tro'n bleser.  Dyma ddetholiad o rai o'r lluniau mwy anffurfiol i roi blas o hwyl y dydd.

To blow away the turkey, it was an honour to photograph Ffion and Alwyn's wedding at Bron Eifion, Cricieth.  Here's a selection of the informal shots for a taste of the fun of the day.Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama, 2010, cedwir pob hawl.
Copyright Geraint Thomas, Panorama, 2010, All Rights Reserved
Co

No comments:

Post a Comment