Panorama

Saturday, 11 January 2014

Lyn & Gareth

Llongyfarchiadau mawr i Lyn a Gareth a briododd yn Nhreysgawen, Ynys Mon mewn priodas hwyrol, Nadoligaidd.  Dyma ddetholiad byr o'r lluniau - mwynhewch!


© Geraint Thomas 2014 - Ceswir pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment