Panorama

Wednesday, 8 January 2014

Eleri & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Eleri ac Aled a briododd ychydig ddyddiau cyn y Nadolig yng Nghapel Pisgah, Carmel, gan ddilyn ym Meifod, Bontnewydd.  Dyma'r gyntaf o bedair priodas yn ystod wythnos y Nadolig - bydd rhagflasau'r dair arall yn dilyn yn y 10 diwrnod nesa'.

Huge congrats to Eleri & Aled who got married in Pisgah chapel in Carmel, following on in Meifod, Bontnewydd a few days before Christmas.  This was the first of four weddings in Christmas week - the blogs for the following three will appear here in the next 10 days or so.
© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment