Panorama

Monday, 20 January 2014

Louise & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Louise & Aled a briododd yn Nant Eos ger Aberystwyth ychydig wedi'r Nadolig - ynghanol yr holl stormydd dyma ddiwrnod arbennig - haul a hwyl mewn lleoliad gwych.

Dyma ddetholiad byr, fel arfer - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law.

© Geraint Thomas 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment