Panorama

Monday, 14 January 2013

Elin Fflur a Jason

Llongyfarchiadau mawr i Elin a Jason a briododd yn ddiweddar yn eglwys Llanfairpwll, gan ddilyn yn Nhreysgawen a pharti yn Hendre, Talybont.  Dyma ddetholiad o'r lluniau - bydd y set gyflawn ar y brif wefan maes o law.  'Joiwch!


© Geraint Thomas. Panorama 2012 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment