Panorama

Monday, 7 January 2013

Ffion & Will

Llongyfarchiadau mwe i Ffion a Will - y trydydd briodas allan o chwech ym Mis Rhagfyr.  Cychwyn yng nghartref Ffion yn Llangernyw, gan ddilyn yn y Quays yn Neganwy.  Cael a chael i gael golau a'r tywydd i wneud y siots ffurfiol, ond mae awyrgylch arbennig cyfnod y Nadolig i'w weld yn y lluniau - er ei bod yn dywyll.

Pob hwyl i chi'ch dau - mwynhewch y lluniau - bydd mwy ar y brif wefan maes o law.


© Geraint Thomas 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights ReservedNo comments:

Post a Comment