Panorama

Tuesday, 5 February 2013

Cadi & Elfyn

Llongyfarchiadau mawr i Cadi ac Elfyn a briododd yn hwyr yn y prynhawn ac yn hwyr yn y flwyddyn - 30-12-12 am 3 o'r gloch.  Priodas fechan, yng nghapel Peniel, Rhiwlas ac ymlaen i'r Seiont Manor gan alw heibio pont Penllyn oer, gwlyb a thywyll dros ben i gael lluniau dramatig dros ben.

Dyma gasgliad bychan o luniau.

No comments:

Post a Comment