Panorama

Monday, 26 September 2011

Faye & Huw

Llongyfarchiadau mawr i Faye a Huw a briododd Ddydd Gwener yn Eglwys fach Sant Tysulio ar yr ynys fechan yn y Fenai ger Porthaethwy.  O'r diwedd daeth haul i wenu, ac roedd bywyd pawb lawer haws.

Dyma ddetholiad byr o lunia' anffurfiol, bydd y set gyflawn ar y brif wefan maes o law.

Congratulations to Faye and Huw who got wed in St Tysulio church in the Menai Straits near Menai Bridge.
At last, we got some sun to shine, to make life a lot easier for everybody!

Here's a short selection of images - the full set will be available on the main website in due course.

© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment