Panorama

Tuesday, 20 September 2011

Cyfrinachau Llynnoedd Eryri

Newyddion diweddara' am y llyfr hir-ddisgwyliedig am lynnoedd Eryri.  Mae'r holl waith o dynnu lluniau'r 140 llyn wedi ei gwbwlhau a bydd lansiad y llyfr ar 3ydd o Dachwedd yn y Galeri, Caernarfon.

Latest on the long-awaited book on the lakes of Snowdonia.  All the work on photographing the 140 lakes is now completed, and the launch will be at Y Galeri in Caernarfon on the 3rd of November.

 © Geraint Thomas 2011 All Right Reserved - Cedwir Pob Hawl

1 comment:

  1. dwi newydd glywed am y llyfr yma gan aelodau o Gymdeithas Birkenhead, ac wedi ei roi yn syth ar fy rhestr dolig!

    ReplyDelete